Organisasjonskart Haraldsplass Diakonale Sykehus

Ledergruppen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus består av:

Administrerende direktør Kjerstin Fyllingen 
Fagdirektør Petter Thornam
Økonomidirektør Vidar Solheim
Organisasjonsdirektør Gunbjørg Smedsvig
Klinikkdirektør kirurgisk klinikk Tove Zakariassen
Klinikkdirektør medisinsk klinikk Åse Therese Nordstrønen 
Klinikksjef medisinsk diagnostikk og fellestjenester Roger Sørheim
Kommunikasjonssjef Ingrid Færøyvik
Klinikkoverlege medisinsk klinikk Signe von Stephanides
Klinikkoverlege kirurgisk klinikk Torbjørn Nedrebø
Rådgiver Linda Rykkel