Slagpasienter

Det gode resultatet i dette prosjektet har stor nytteverdi og gir god motivasjon videre. Jeg er utrolig stolt over prosjektet, og spesielt at det har skapt så mye engasjement blant våre ansatte.

Klinikkdirektør Åse Nordstrønen ved medisinsk klinikk.  

Simulering akutt hjerneslag

Nytt pasientforløp for slagpasienter har sørget for at gjennomsnittlig tid for behandling av akutt hjerneslag har gått ned fra 70 til 23,3 minutter. Det er minutter som minker risikoen for skader og har stor betydning for pasienten.

11.mai 2015 innførte Haraldsplass Diakonale Sykehus sitt nye pasientforløp for akutt slagbehandling. 

Bakgrunnen for prosjektet er at sykehuset ville iverksette tiltak for å optimalisere behandling til pasienter med hjerneslag og nå Helse Vest sitt anbefalte mål på 30 minutter fra pasienten ankommer sykehuset til (trombolyse)behandling er gitt. Samtidig ville de ha mindre variasjon i forløpene.  

Etter innføringen har gjennomsnittlig tid før behandling ved hjerneslag gått ned fra 70 minutter til 23,3 minutter. Det en stor forbedring når hvert minutt teller for pasienten. 

– Det nye forløpet gir større trygghet for alle involverte, både pasienter og ansatte.

Det nye forløpet for Dør-til-nål-tid har vært en stor suksess. Når en slagpasient ankommer sykehuset, er en rekke ulike roller og yrkesgrupper involvert. Deriblant lege, sykepleier, bioingeniør og radiograf. Sykehuset laget en lommemanual til de ulike aktørene som beskriver alle oppgaver.

– Vi har tydeliggjort alle oppgaver og ansvarsforhold i hele forløpet, slik at alle vet hva de skal gjøre og hvem som har ansvar for hva, sier klinikkdirektør Åse Nordstrønen ved medisinsk klinikk.  

Større trygghet
Det nye forløpet ble implementert etter en grundig prosjektperiode. Mye av suksessen tilskriver klinikkdirektøren en dyktig prosjektleder og en engasjert og kompetent ressursgruppe av fagpersoner.

Før prosjektet ble satt ut i live, gjennomgikk de ansatte flere øvelser med fiktive pasienter. Dermed fikk de testet ut det nye forløpet i praksis. 
– Også etter innføring gjennomfører vi jevnlige øvelser, gjør kontinuerlige målinger og diskuterer forbedringer, sier Nordstrønen, som er svært fornøyd med det gode resultatet. 
– Det nye forløpet gir større trygghet for alle involverte, både pasienter og ansatte, sier hun.

Livsviktige minutter for pasienten
For pasienten teller sekundene når det er snakk om hjerneslag. Jo raskere pasienten får behandling, jo bedre er prognosen for å unngå varige mén. Det standardiserte forløpet har dermed stor betydning for pasienter med akutt hjerneslag. Raskere oppstart av medikamentell behandling fører til en betydelig reduksjon av risiko for skade etter sykdommen. 

– Det viktigste vi har gjort er å skissere et forløp med god logistikk og bedre forutsigbarhet. Det gode resultatet i dette prosjektet har stor nytteverdi og gir god motivasjon videre. Jeg er utrolig stolt over prosjektet, og spesielt at det har skapt så mye engasjement blant våre ansatte, sier Nordstrønen. 

 

FAKTA
  • I 2015 tok HDS imot 160 pasienter med akutt hjerneslag. Hvert år får 16 000 personer i Norge hjerneslag. Det kan ramme både menn og kvinner, unge og gamle. 
     
  • I arbeidsprogrammet for 2016 -2020 har HDS fokus på å optimalisere forløp. De vil levere to standardiserte forløp i denne perioden.